Teisinių tekstų vertimas

 • Teisminio bylinėjimosi dokumentai (bylos, nutartys, nuosprendžiai, ieškiniai, priešieškiniai, skundai, reikalavimai, atsiliepimai ir kt.;
 • Bendrovių steigimo dokumentų vertimas (įstatai, susirinkimo protokolai, aktai, įsakymai, įgaliojimai, registracijos pažymėjimai ir kt.);
 • ES ir LR oficialių dokumentų vertimas (direktyvos, reglamentai, įstatymai, nutarimai ir kt.);
 • Viešųjų pirkimų ir konkursų dokumentacijos vertimas.

 

Teisinius tekstus verčia aukštos kvalifikacijos atitinkamos kalbos specialistai, turintys pakankamai teisinių žinių, sukaupę šios srities tekstų vertimo patirties, puikiai išmanantys teisinės kalbos leksiką ir stilistiką. Vertėjus konsultuoja mokslinis redaktorius - teisininkas. Teisinius tekstus verčiame į visas šiuo metu mūsų siūlomas kalbas ir iš jų į lietuvių kalbą. Visus vertimus į lietuvių kalbą redaguoja lituanistas.

 

Techninių tekstų vertimas

 • Eksploatacijos vadovų vertimas;
 • Priežiūros instrukcijų vertimas;
 • Įvairios įrangos naudotojo vadovų vertimas;
 • Brėžinių ir kt. techninės dokumentacijos vertimas.

 

Techninius tekstus verčia techninį inžinerinį išsilavinimą turintys vertėjai ir patyrę atitinkamos kalbos specialistai. Vertėjus konsultuoja atitinkamos technikos srities mokslinis redaktorius. Techninius tekstus verčiame į visas šiuo metu mūsų siūlomas kalbas ir iš jų į lietuvių kalbą. Visus vertimus į lietuvių kalbą redaguoja lituanistas.

 

Medicininių tekstų vertimas

 • Klinikinių tyrimų ataskaitų vertimas;
 • Informuoto asmens sutikimo formų vertimas;
 • Medicininių preparatų aprašų vertimas;
 • Laboratorinių tyrimų aprašų ir rezultatų vertimas;
 • Medicininės įrangos naudojimo instrukcijų vertimas;
 • Medicininių preparatų rinkodaros ir rinkotyros medžiagos vertimas;
 • Farmacijos įmonių ir medicinos įstaigų vidaus dokumentacijos vertimas;
 • Kitų medicininių dokumentų vertimas (ligos istorijų, skiepų pasų, pažymų ir kt.).

 

Medicininius tekstus verčia medicininį, farmacinį ar pan. išsilavinimą turintys vertėjai ir patyrę atitinkamos kalbos specialistai. Prireikus vertėjus konsultuoja medicinos, farmacijos, veterinarijos, biochemijos ar pan. srities mokslinis redaktorius. Medicininius tekstus verčiame į visas šiuo metu mūsų siūlomas kalbas ir iš jų į lietuvių kalbą. Visus vertimus į lietuvių kalbą redaguoja lituanistas. Užsakovui pageidaujant atliekame atgalinį vertimą, t.y. išverstas tekstas dar verčiamas iš vertimo kalbos į originalo kalbą. Užtikriname, kad atgalinį vertimą atliktų kitas vertėjas, nematęs teksto originalo.

 

Finansinių tekstų vertimas

 • Metinių finansinių ataskaitų vertimas;
 • Pelno (nuostolių) ataskaitų vertimas;
 • Audito dokumentų vertimas;
 • Bankininkystės sektoriaus dokumentų vertimas;
 • Investicijų valdymo ir ekonomikos sektoriaus dokumentų vertimas;
 • Kitų finansinių tekstų vertimas (pažymos apie darbo užmokestį, banko išrašai ir kt.).

 

Finansinius tekstus verčia aukštos kvalifikacijos atitinkamos kalbos specialistai, turintys pakankamai finansų, bankininkystės ir ekonomikos žinių, sukaupę šios srities tekstų vertimo patirties, puikiai išmanantys šios srities kalbos leksiką ir stilistiką. Vertėjus konsultuoja finansų, ekonomikos ar bankininkystės srities mokslinis redaktorius. Finansinius tekstus verčiame į visas šiuo metu mūsų siūlomas kalbas ir iš jų į lietuvių kalbą. Visus vertimus į lietuvių kalbą redaguoja lituanistas.

 

Kitų sričių tekstų vertimas

 • Aplinkosaugos tekstų vertimas (poveikio aplinkai vertinimas, tyrimų ataskaitos, studijos, straipsniai ir kt.);
 • Draudimo tekstų vertimas (polisai, blankai, draudiminių įvykių aprašai, instrukcijos, draudimo sutartys ir kt.);
 • IT tekstų vertimas (kompiuterinė ir programinė įranga, naudotojo vadovai, diegimo instrukcijos ir kt.);
 • Švietimo srities tekstų vertimas (mokymo planai, programos, egzaminų užduotys, vadovėliai, metodinė medžiaga ir kt.);
 • Socialinės apsaugos tekstų vertimas;
 • Transporto sektoriaus tekstų vertimas;
 • Žemės ūkio tekstų vertimas.

 

Reklaminių ir grožinių tekstų vertimai

 • Bendrovės reprezentacinės medžiagos vertimas;
 • Skrajučių, lankstinukų, bukletų, plakatų vertimas;
 • Spaudos pranešimų vertimas;
 • Straipsnių žiniasklaidos priemonėse vertimas;
 • Katalogų vertimas;
 • Grožinės literatūros vertimas.

 

Reklaminiai tekstai negali būti verčiami pažodžiui. Dažnai nepalyginamai svaresnė yra perkeltinė reikšmė, numanoma potekstė ar reikšminga pauzė. Dalis informacijos glūdi „tarp eilučių“. Vertėjo uždavinys –pasirinkti tinkamas raiškos priemones ir kūrybingai perteikti visą originaliame tekste esančią informaciją. Reklaminius ir grožinius tekstus verčia aukštos kvalifikacijos, kūrybingi ir kruopštūs atitinkamos kalbos vertėjai. Pasirūpiname, kad vertėjas verstų į savo gimtąją kalbą. Reklaminius ir grožinius tekstus verčiame į visas šiuo metu mūsų siūlomas kalbas ir iš jų į lietuvių kalbą. Visus vertimus į lietuvių kalbą redaguoja lituanistas.

 

Mokslinių tekstų vertimas

 • Mokslinių darbų vertimas;
 • Mokslinių straipsnių žiniasklaidos priemonėse vertimas;
 • Disertacijų vertimas;
 • Bakalauro ir magistro darbų reziumė vertimas ir kt.

 

Mokslinių tekstų vertėjo uždavinys –tiksliai perteikti originaliame tekste esančią informaciją. Mokslinius tekstus verčia atitinkamos mokslo srities išsilavinimą turintys vertėjai ir patyrę atitinkamos kalbos specialistai. Prireikus vertėjus konsultuoja mokslinis redaktorius. Mokslinius tekstus verčiame į visas šiuo metu mūsų siūlomas kalbas ir iš jų į lietuvių kalbą. Visus vertimus į lietuvių kalbą redaguoja lituanistas.

 

Dokumentų vertimas

 • Asmens dokumentų vertimas (pasai, gimimo liudijimai, santuokos liudijimai, pavardės (vardo) keitimo liudijimai, mirties liudijimai, vairuotojo pažymėjimai ir kt.);
 • Mokslo baigimo ir kvalifikacijos įgijimo dokumentų vertimas (pažymėjimai, atestatai, diplomai ir kt.);
 • Nuosavybės dokumentų vertimas (registro pažymos, paveldėjimo dokumentai, pirkimo-pardavimo dokumentai ir kt.);
 • Įmonių steigimo dokumentų vertimas (įstatai, registracijos pažymėjimai, protokolai ir kt).

 

Užsakovo pageidavimu, dokumentus verčiame skubiai (per kelias valandas), pasirūpiname dokumentų nuorašų ir vertimų tvirtinimu pas notarą. Garantuojame visų verčiamų dokumentų saugumą ir konfidencialumą.

 

Dalykinės ir asmeninės korespondencijos vertimas

 • Susirašinėjimo elektroniniu paštu vertimas realiu laiku
 • Laiškų, kvietimų, padėkų, užuojautų ir kt. korespondencijos vertimas
 • Trumpųjų žinučių vertimas ir kt.

 

Užsakovui pageidaujant, trumpus laiškus ir kitą korespondenciją verčiame iš karto, t.y. realiu laiku. Garantuojame visų verčiamų dokumentų saugumą ir konfidencialumą.

 

Užsakovo prašymu vertimas maketuojamas, paruošiamas spaudai, tikrinama korektūra. Galimas vertimo įrišimas, patvirtinimas biure arba pas notarą.

Teisinių tekstų vertimas

 • Teisminio bylinėjimosi dokumentai (bylos, nutartys, nuosprendžiai, ieškiniai, priešieškiniai, skundai, reikalavimai, atsiliepimai ir kt.;
 • Bendrovių steigimo dokumentų vertimas (įstatai, susirinkimo protokolai, aktai, įsakymai, įgaliojimai, registracijos pažymėjimai ir kt.);
 • ES ir LR oficialių dokumentų vertimas (direktyvos, reglamentai, įstatymai, nutarimai ir kt.);
 • Viešųjų pirkimų ir konkursų dokumentacijos vertimas.
Teisinius tekstus verčia aukštos kvalifikacijos atitinkamos kalbos specialistai, turintys pakankamai teisinių žinių, sukaupę šios srities tekstų vertimo patirties, puikiai išmanantys teisinės kalbos leksiką ir stilistiką. Vertėjus konsultuoja mokslinis redaktorius – teisininkas. Teisinius tekstus verčiame į visas šiuo metu mūsų siūlomas kalbas ir iš jų į lietuvių kalbą. Visus vertimus į lietuvių kalbą redaguoja lituanistas.

Techninių tekstų vertimas

 • Eksploatacijos vadovų vertimas;
 • Priežiūros instrukcijų vertimas;
 • Įvairios įrangos naudotojo vadovų vertimas;
 • Brėžinių ir kt. techninės dokumentacijos vertimas.
Techninius tekstus verčia techninį inžinerinį išsilavinimą turintys vertėjai ir patyrę atitinkamos kalbos specialistai. Vertėjus konsultuoja atitinkamos technikos srities mokslinis redaktorius. Techninius tekstus verčiame į visas šiuo metu mūsų siūlomas kalbas ir iš jų į lietuvių kalbą. Visus vertimus į lietuvių kalbą redaguoja lituanistas.

Medicininių tekstų vertimas

 • Klinikinių tyrimų ataskaitų vertimas;
 • Informuoto asmens sutikimo formų vertimas;
 • Medicininių preparatų aprašų vertimas;
 • Laboratorinių tyrimų aprašų ir rezultatų vertimas;
 • Medicininės įrangos naudojimo instrukcijų vertimas;
 • Medicininių preparatų rinkodaros ir rinkotyros medžiagos vertimas;
 • Farmacijos įmonių ir medicinos įstaigų vidaus dokumentacijos vertimas;
 • Kitų medicininių dokumentų vertimas (ligos istorijų, skiepų pasų, pažymų ir kt.).
Medicininius tekstus verčia medicininį, farmacinį ar pan. išsilavinimą turintys vertėjai ir patyrę atitinkamos kalbos specialistai. Prireikus vertėjus konsultuoja medicinos, farmacijos, veterinarijos, biochemijos ar pan. srities mokslinis redaktorius. Medicininius tekstus verčiame į visas šiuo metu mūsų siūlomas kalbas ir iš jų į lietuvių kalbą. Visus vertimus į lietuvių kalbą redaguoja lituanistas. Užsakovui pageidaujant atliekame atgalinį vertimą, t.y. išverstas tekstas dar verčiamas iš vertimo kalbos į originalo kalbą. Užtikriname, kad atgalinį vertimą atliktų kitas vertėjas, nematęs teksto originalo.

Finansinių tekstų vertimas

 • Metinių finansinių ataskaitų vertimas;
 • Pelno (nuostolių) ataskaitų vertimas;
 • Audito dokumentų vertimas;
 • Bankininkystės sektoriaus dokumentų vertimas;
 • Investicijų valdymo ir ekonomikos sektoriaus dokumentų vertimas;
 • Kitų finansinių tekstų vertimas (pažymos apie darbo užmokestį, banko išrašai ir kt.).
Finansinius tekstus verčia aukštos kvalifikacijos atitinkamos kalbos specialistai, turintys pakankamai finansų, bankininkystės ir ekonomikos žinių, sukaupę šios srities tekstų vertimo patirties, puikiai išmanantys šios srities kalbos leksiką ir stilistiką. Vertėjus konsultuoja finansų, ekonomikos ar bankininkystės srities mokslinis redaktorius. Finansinius tekstus verčiame į visas šiuo metu mūsų siūlomas kalbas ir iš jų į lietuvių kalbą. Visus vertimus į lietuvių kalbą redaguoja lituanistas.

Kitų sričių tekstų vertimas

 • Aplinkosaugos tekstų vertimas (poveikio aplinkai vertinimas, tyrimų ataskaitos, studijos, straipsniai ir kt.);
 • Draudimo tekstų vertimas (polisai, blankai, draudiminių įvykių aprašai, instrukcijos, draudimo sutartys ir kt.);
 • IT tekstų vertimas (kompiuterinė ir programinė įranga, naudotojo vadovai, diegimo instrukcijos ir kt.);
 • Švietimo srities tekstų vertimas (mokymo planai, programos, egzaminų užduotys, vadovėliai, metodinė medžiaga ir kt.);
 • Socialinės apsaugos tekstų vertimas;
 • Transporto sektoriaus tekstų vertimas;
 • Žemės ūkio tekstų vertimas.

Reklaminių ir grožinių tekstų vertimai

 • Bendrovės reprezentacinės medžiagos vertimas;
 • Skrajučių, lankstinukų, bukletų, plakatų vertimas;
 • Spaudos pranešimų vertimas;
 • Straipsnių žiniasklaidos priemonėse vertimas;
 • Katalogų vertimas;
 • Grožinės literatūros vertimas.
Reklaminiai tekstai negali būti verčiami pažodžiui. Dažnai nepalyginamai svaresnė yra perkeltinė reikšmė, numanoma potekstė ar reikšminga pauzė. Dalis informacijos glūdi „tarp eilučių“. Vertėjo uždavinys –pasirinkti tinkamas raiškos priemones ir kūrybingai perteikti visą originaliame tekste esančią informaciją. Reklaminius ir grožinius tekstus verčia aukštos kvalifikacijos, kūrybingi ir kruopštūs atitinkamos kalbos vertėjai. Pasirūpiname, kad vertėjas verstų į savo gimtąją kalbą. Reklaminius ir grožinius tekstus verčiame į visas šiuo metu mūsų siūlomas kalbas ir iš jų į lietuvių kalbą. Visus vertimus į lietuvių kalbą redaguoja lituanistas.

Mokslinių tekstų vertimas

 • Mokslinių darbų vertimas;
 • Mokslinių straipsnių žiniasklaidos priemonėse vertimas;
 • Disertacijų vertimas;
 • Bakalauro ir magistro darbų reziumė vertimas ir kt.
Mokslinių tekstų vertėjo uždavinys –tiksliai perteikti originaliame tekste esančią informaciją. Mokslinius tekstus verčia atitinkamos mokslo srities išsilavinimą turintys vertėjai ir patyrę atitinkamos kalbos specialistai. Prireikus vertėjus konsultuoja mokslinis redaktorius. Mokslinius tekstus verčiame į visas šiuo metu mūsų siūlomas kalbas ir iš jų į lietuvių kalbą. Visus vertimus į lietuvių kalbą redaguoja lituanistas.

Dokumentų vertimas

 • Asmens dokumentų vertimas (pasai, gimimo liudijimai, santuokos liudijimai, pavardės (vardo) keitimo liudijimai, mirties liudijimai, vairuotojo pažymėjimai ir kt.);
 • Mokslo baigimo ir kvalifikacijos įgijimo dokumentų vertimas (pažymėjimai, atestatai, diplomai ir kt.);
 • Nuosavybės dokumentų vertimas (registro pažymos, paveldėjimo dokumentai, pirkimo-pardavimo dokumentai ir kt.);
 • Įmonių steigimo dokumentų vertimas (įstatai, registracijos pažymėjimai, protokolai ir kt).
Užsakovo pageidavimu, dokumentus verčiame skubiai (per kelias valandas), pasirūpiname dokumentų nuorašų ir vertimų tvirtinimu pas notarą. Garantuojame visų verčiamų dokumentų saugumą ir konfidencialumą.

Dalykinės ir asmeninės korespondencijos vertimas

 • Susirašinėjimo elektroniniu paštu vertimas realiu laiku
 • Laiškų, kvietimų, padėkų, užuojautų ir kt. korespondencijos vertimas
 • Trumpųjų žinučių vertimas ir kt.
Užsakovui pageidaujant, trumpus laiškus ir kitą korespondenciją verčiame iš karto, t.y. realiu laiku. Garantuojame visų verčiamų dokumentų saugumą ir konfidencialumą.

Užsakovo prašymu vertimas maketuojamas, paruošiamas spaudai, tikrinama korektūra. Galimas vertimo įrišimas, patvirtinimas biure arba pas notarą.