Vertimų tvirtinimas biure ir pas notarą

Vertėjų biuras „Kalbos kodas“ siūlo šias su vertimo tvirtinimu susijusias paslaugas

  • Vertimo įrišimas su originalu arba kopija
  • Vertimo tvirtinimas biuro antspaudu ir vertėjo parašu
  • Patvirtinimas pas notarą
  • Dokumentų apostilizavimas
Vertėjų biuras „Kalbos kodas“ užsakovui pageidaujant visada patvirtina savo vertimą biuro antspaudu ir vertėjo arba atsakingo biuro darbuotojo parašu. Paprastai tvirtinami asmens dokumentų vertimai, taip pat įvairių pažymų, nuosavybės dokumentų vertimai, kurie yra pateikiami valstybės institucijoms ar siunčiami į užsienį. Tvirtinamas vertimas yra įrišamas su originaliu dokumentu arba jo kopija, vertimo gale yra daromas tvirtinamasis įrašas. Dažnai reikia ir notaro patvirtinimo. Tokiu atveju mes pasirūpiname, kad notaras patvirtintų po vertimu pasirašiusio vertėjo ar atsakingo biuro darbuotojo parašą ir (arba) originalaus dokumento nuorašą.

Tekstų surinkimas, maketavimas, kopijavimas, skenavimas, įrišimas

  • Tekstų surinkimas
  • Dokumentų maketavimas
  • Dokumentų kopijavimas
  • Dokumentų skenavimas
  • Dokumentų įrišimas
Neturite kompiuterio, spausdintuvo, skenerio, kopijuoklio? Mūsų biuro darbuotojai jūsų ranka parašytą tekstą surinks kompiuteriu, sumaketuos jį ir pateiks jums pageidaujamu formatu – elektroninėje laikmenoje, spausdintą arba atsiųs elektroniniu paštu. Galime nuskenuoti jūsų dokumentus, padaryti reikiamą kiekį kopijų, įrišti.